TA KÖRKORT

Körkort Express

Priset för ett körkort är i snitt är 20 000 kronor. Sköter du allt själv, utan lektioner på en trafikskola, är priset för de obligatoriska momenten cirka 4 000 kronor.

Kostnaden för att utbilda sig på en trafikskola varierar mellan olika städer. I större städer blir körkortet i regel dyrare än i mindre städer. Detta kan bero på att trafiken är svårare och mer intensiv i större städer, men även på att trafikskolans kostnader för lokaler med mera är högre.

En annan möjlig förklaring till varför körkortspriset är högre i storstäder är att bilen inte har en lika central roll för de som bor i en storstad. På landsbygden är bilen oftast ett krav, eftersom det i regel är långt till skolor, arbetsplatser och affärer.

Den stora skillnaden mellan oss och andra trafikskolor är att vi har satt ihop alla transportstyrelsens frågor & svar som kommer på det riktiga slutprovet. Vi garanterar att du klarar teoriprovet på första försöket genom att enbart studera våra frågor och svar.

5tips korkort 1
3408966 driving license1 1
Teen driver with license 1
69733c62 09ec 48a2 b0b7 af8b593d6416 1
att ta korkort med trafikskola 1

SVT
KÖRKORTS FUSK DEL 1

SVT
KÖRKORTS FUSK DEL 2